Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7395
Title: 5th International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries : (4-7 June 2013, "La Sapienza" University, Rome Italy)
Authors: Szulc, Jolanta
Keywords: Qualitative and Quantitative Methods in Libraries; konferencje
Issue Date: 2013
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2013, nr 4, s. 146-148
Abstract: Piąta międzynarodowa konferencja Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML2013) odbyła się w dniach 4–7 czerwca 2013 r. na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie. Uczestniczyli w niej przedstawiciele bibliotek i ośrodków naukowych z 63 krajów: 27 europejskich, 19 azjatyckich, 9 afrykańskich, 6 amerykańskich i 2 z Oceanii (Book of Abstracts of the 5th Qualitative and Quantitative International Conference (Rome, Italy: 4-7 June, 2013). Ed. A. Katsirikou. Rome, Italy: ISAST: International Society for the Advancement of Science and Technology, 2013, p. III). Polskę reprezentowali prelegenci: Oriana Reizes-Dzieduszycka i Szymon Seweryn z Polskiej Akademii Nauk, Mirosław Górny z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Diana Pietruch-Reizes z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Tomasz Kruszewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Marzena Świgoń z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Jolanta Szulc z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7395
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szulc_5th_International_Conference_on_Qualitative.pdf366,14 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons