Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7427
Title: Konserwacja zabytkowych pergaminów : nowe metody uzupełniania ubytków z użyciem włókien pergaminowych : recenzja
Authors: Bangrowska, Agnieszka
Keywords: Konserwacja zabytkowych pergaminów : nowe metody uzupełniania ubytków z użyciem włókien pergaminowych; Weronika Liszewska; pergamin; konserwacja pergaminów
Issue Date: 2015
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2015, nr 4, s. 197-200
Abstract: Pergamin był wykorzystywany jako podłoże cennych dokumentów, jednak przechowywany w nieodpowiednich warunkach ulegał fi zycznym, chemicznym i mikrobiologicznym procesom zniszczenia. Autorka publikacji, odwołując się do najnowszych metod fizykochemicznych, poszerzyła wiedzę na temat budowy strukturalnej pergaminu i przyczyn jego degradacji, co z kolei umożliwiło jej przeprowadzenie dokładnych badań z wykorzystaniem nowoczesnych metod instrumentalnych, takich jak skaningowa kolorymetria różnicowa, dyfraktometria rentgenowska, wysokosprawna chromatografi a cieczowa, spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego itd. Podkreślić należy, iż książka powstała dzięki współpracy znakomitych naukowców z dziedziny chemii, pracowników zajmujących się ochroną i konserwacją zbiorów bibliotecznych, jak również księży, którzy ze względu na cenne zbiory zgromadzone w kościołach i klasztorach byli zainteresowani tematyką badań[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7427
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bangrowska_Konserwacja_zabytkowych_pergaminow_recenzja.pdf415,09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons