Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7432
Title: Wyjazd szkoleniowy w ramach programu Erasmus+ (Uniwersytet Mateja Bela, Bańska Bystrzyca - Słowacja)
Authors: Kołodziej, Barbara
Łącka, Gabriela
Keywords: biblioteki słowackie; Uniwersytet Mateja Bela; bibliotekarstwo
Issue Date: 2015
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2015, nr 2, s. 110-114
Abstract: W dniach od 22 do 26 czerwca 2015 r. odbył się wyjazd szkoleniowy pracowników Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który umożliwił zapoznanie się z działalnością, strukturą i organizacją bibliotek słowackich różnych szczebli. Zwiedziłyśmy m.in. bibliotekę: uniwersytecką (Univerzitna knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici) i regionalną o charakterze naukowym (Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici). Uczestnictwo w tym projekcie realizowanym w ramach unijnego programu Erasmus+1 dało możliwość podjęcia szerszej współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy bibliotekarzami z Polski i Słowacji pracującymi w bibliotekach naukowych. Szczegółowy program szkolenia obejmował wizytę w bibliotece uniwersyteckiej (odziały gromadzenia i zakupu zbiorów bibliotecznych, oddziały udostępniania oraz czytelnia zbiorów historycznych), bibliotece regionalnej oraz w kolejnych dniach w bibliotekach znajdujących się na poszczególnych wydziałach uczelni[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7432
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kolodziej_Wyjazd_szkoleniowy_w_ramach_programu_Erasmus.pdf405,04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons