Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7446
Title: Methodological Critique in Social Sciences – Chosen Aspects
Other Titles: KRYTYKA METODOLOGICZNA W NAUKACH SPOŁECZNYCH – WYBRANE ASPEKTY
Authors: Juszczyk, Stanisław
Keywords: methodology of social sciences; methodological criticism; quantitative; qualitative research; mixed research
Issue Date: 2018
Citation: Athenaeum, Vol. 59 (2018), s. 67-81
Abstract: Praca poddaje pod dyskusję krytykę metodologiczną koncepcji badawczych projektowanych i realizowanych w naukach społecznych, w ramach paradygmatów pozytywistycznego, humanistycznego oraz w badaniach „mieszanych”. Zwrócono uwagę na kolejne etapy projektu badawczego (z jego kluczowymi punktami), a także na niezbędną refleksję i poszukiwanie odpowiedzi na liczne pytania dotyczące właściwej konstrukcji projektów opisywanych w artykułach czy też w monografiach naukowych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7446
DOI: 10.15804/athena.2018.59.05
ISSN: 1505-2192
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Juszczyk_Methodological_critique_in_social_sciences.pdf479,85 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons