Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/745
Tytuł: Le “gore” : du cinema a la litterature
Autor: Gadomska, Katarzyna
Słowa kluczowe: Gore; Main stream horror; Blood; Mad serial killer; Modern supernatural; Urban legends; Terror; Slasher movie
Data wydania: 2008
Źródło: Romanica Silesiana, No. 3 (2008), s. 120-131
Abstrakt: The gore is a modern supernatural where the blood is the most important element. This phenomenon of the pop culture is born in the cinema with wave of the slasher movies and, later, he ’s coming in the literature of supernatural, named also the mainstream horror. The constituent elements of the gore the reare: — the mad serial killer in the mask, — the space of a giantcity, — the blood and the terror, — the extreme cruelty (the murders, the tortures etc.). The present study is analysing of these elements in the movies and the French short stories gore.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/745
ISSN: 1898-2433
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gadomska_Le_gore.pdf345,53 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons