Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7456
Tytuł: Założenia teologii dialogu Michaela Barnesa SJ
Tytuł równoległy: The Assump tions of Michael Barnes’ Theology of dialogue
Autor: Domeradzki, Marek
Słowa kluczowe: teologia fundamentalna; teologia religii; pluralizm; dialog międzyreligijny
Data wydania: 2018
Źródło: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, Vol. 51, z. 1 (2018), s. 89-99
Abstrakt: Michael Barnes is a British Jesuit and one of the theologians focused on the contemporary theology of religion. His theology of dialogue is an attempt to reflect upon a Christian understanding of the religious pluralism commonly experienced today. As an inclusivist, he distances himself from the views of John Hick and other pluralist theologians. Drawing upon Karl Rahner’s concept of “anonymous Christians”, Barnes develops it further using Emmanuel Levinas’ philosophy of dialogue. The Jesuit uses its assumptions in order to interpret the documents of the Second Vatican Council and to point out the ethical aspect of interreligious dialogue. For Michael Barnes, a dialogue with the representatives of other religions is a condition for discovering one’s own identity and for recognizing divine activity in the world.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7456
ISSN: 0137-3447
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Teol)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Domeradzki_Zalozenia_teologii_dialogu.pdf847,28 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons