Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7463
Title: W kwestii rytmu : o niemożliwej eurytmii w późnej twórczości Stanisława Barańczaka
Authors: Dembińska-Pawelec, Joanna
Keywords: Stanisław Barańczak; twórczość
Issue Date: 2007
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Dembińska-Pawelec, D. Pawelec (red.), ""Obchodzę urodziny z daleka..." : szkice o Stanisławie Barańczaku" (S. 43-74). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "„Wystarczy zaczernić papier jedną wierszową linijką, aby rzucić wyzwanie podstawowym prawom zewnętrznego świata. Albowiem sam akt pisania stwarza świat inny, w którym prawa te ulegają chwilowemu zawieszeniu — więcej, w którym można je trzymać w zawieszeniu w nieskończoność dzięki nieustającej mocy poetyckiego konceptu, rymu, gry słów, metafory, rytmu”"
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7463
ISBN: 9788322617502
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dembinska_Pawelec_W_kwestii_rytmu.pdf849,34 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons