Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/747
Tytuł: Au nom de la chair : manger, regarder et lire a cru
Autor: Krzykawski, Michał
Słowa kluczowe: Meat; Flesh; Body; Steak; Cannibalism; Omophagy; Blood; Blood drinker; Slaughterhouse; Heterogeneity; Cave
Data wydania: 2008
Źródło: Romanica Silesiana, No. 3 (2008), s. 132-144
Abstrakt: The aim of th is paper is to elaborate on th e fluid border th a t exists in French between la chair (flesh) and la viande (meat) as well as between la chair (flesh) and le corps (body). This blurry distinction spurs us to analyze the impact of the discovery of paintings in the Lascaux cave on our perception of art as connected to the realm of spirit. The uncanny character of the Lascaux cave paintings, a homage paid to animality, as well as an aspiration to the sacred, is identical with an irruption of the heterogeneous in the text. it turns art and literature into a space of excessive communication, which originates in flesh.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/747
ISSN: 1898-2433
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Krzykawski_Au_nom_de_la_chair.pdf391,04 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons