Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7485
Title: Od redakcji
Authors: Gwioździk, Jolanta
Keywords: internet; języki informacyjno-wyszukiwawcze; zasoby informacyjne; zadania bibliotek
Issue Date: 2010
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2010, nr 2, s. 9-12
Abstract: Współczesne zasoby informacyjne, powstałe dzięki rozwojowi technologii cyfrowych, wymagają nowego ujmowania podstawowych zadań bibliotek: gromadzenia, opracowania, udostępniania i informowania o zbiorach. Znane systemy organizowania wiedzy, jak autorytatywne zbiory nazw, klasyfikacje (np. Klasyfikacja Biblioteki Kongresu) i inne języki informacyjno-wyszukiwawcze (język deskryptorowy z tezaurusem czy język haseł przedmiotowych) znajdują nowe zastosowanie w sieci, m.in. w automatycznym rozpoznawaniu i wyodrębnianiu metadanych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7485
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gwiozdzik_Od_redakcji_2.pdf407,26 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons