Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7486
Title: Tworzenie i udostępnianie bibliograficznych baz danych na przykładzie bazy CYTBIN
Authors: Pulikowski, Arkadiusz
Tomaszczyk, Jacek
Keywords: baza Cytbin; tworzenie baz danych; udostępnianie baz danych w Internecie
Issue Date: 2006
Publisher: Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej
Citation: D. Pietruch-Reizes, W. Babik (red.), "Kierunki i priorytety rozwoju informacji naukowej w kontekście budowania społeczeństwa wiedzy" (S. 141-153). Katowice: Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej
Abstract: Referat omawia problematykę tworzenia i udostępniania baz danych w Internecie na podstawie doświadczeń zdobytych przez autorów w czasie prac nad bibliograficzną bazą danych CYTBIN. Baza ta została zaprojektowana i zaimplementowana z wykorzysta¬niem programu Microsoft Access. Wyjaśniono przyczyny wyboru tego narzędzia, uwzględniając zarówno jego zalety jak i wady. Wiele miejsca poświęcono opisowi złożonej struktury bazy CYTBIN, wynikającej z natury trudnych w implementacji relacji charakterystycznych dla baz cytowań. Wybór programu MS Access jako narzędzia do projektowania i tworzenia baz danych zdeterminował pośrednio zastosowanie metod publikacji online związanych z tym oprogramowaniem. Najlepszym rozwiązaniem okazała się technika Active Server Pages (ASP). Przedstawiono korzyści i ograniczenia płynące z tego wyboru. Szczegółowo scharakteryzowano bezpłatny serwis 1ASPHost, umożliwiający udostępnianie baz danych MS Access z wykorzystaniem ASP. Wiele wysiłku twórcy bazy CYTBIN włożyli w przygoto-wanie kwerend. Opisano problemy z ich tworzeniem zarówno dla wersji offline jak i online bazy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7486
ISBN: 9788390456164
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pulikowski_Tworzenie_i_udostepnianie_bibliograficznych_baz_danych.pdf764,59 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.