Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7498
Title: L’acte de langage et l'usage du subjonctif. (Propositions interrogatives et impératives)
Authors: Kwapisz-Osadnik, Katarzyna
Keywords: indicatif/subjonctif; Zdania pytające; Zdania wykrzyknikowe
Issue Date: 1992
Citation: Neophilologica, T. 9 (1992), s. 34-41
Abstract: Celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy istnieje jakiś związek (jeśli w ogóle istnieje) między typem aktu językowego, a użyciem trybów indicatif/subjonctif. Po omówieniu podziału aktów językowych, zaproponowanego przez J. Moeschlera w „Argumentation et Conversation" (1985) i podstawowych pojęć teorii polifonicznej O. Ducrot (1984) oraz próbie konfrontacji obu prac, autor analizuje użycie trybów indicatif/subjonctif i ich alternację w zdaniach pytających, a następnie w zdaniach wykrzyknikowych. Uwagi końcowe są następujące: Tryb subjonctif pojawiałby się wtedy, kiedy lokutor, poprzez wybrany akt językowy chce zrealizować siłę (cel) ilokucyjną innego aktu językowego (odpowiadałby za to lokutor /.). Użycie trybu subjonctif byłoby związane z realizacją aktu językowego derywowanego (według O. Ducrot) lub aktu implicytncgo (termin J. Moeschlera).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7498
ISSN: 0208-5550
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kwapisz_Osadnik_Lacte_de_langage_et_lusage_du_subjonctif.pdf343,05 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons