Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7520
Title: Wartość zagranicznych kolekcji archiwalnych dla badań nad historią książki w okresie II wojny światowej i w pierwszych latach po jej zakończeniu na przykładzie zbiorów Archiwum Józefa Piłsudskiego w Ameryce
Authors: Łakomy-Chłosta, Agnieszka
Keywords: archiwalia; historia książki; II wojna światowa; Archiwum Józefa Piłsudskiego w Ameryce
Issue Date: 2010
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2010, nr 3/4, s. 39-46
Abstract: […] Jak wskazuje zawartość omówionych teczek, kolekcje archiwalne znajdujące się w polskich instytucjach za granicą, często są bardzo wartościowym materiałem badawczym dla historyków książki. Organizacje te bowiem przejęły na siebie ciężar dokumentowania i ochrony polskiego dorobku kulturalnego tworzonego na obczyźnie w trudnych dla Polski czasach. Choć odległość utrudnia korzystanie z tak bogatych źródeł informacji, należy szczególnie podkreślić wartość materiałów, które często jako jedyne świadczą o polskiej działalności za granicą […].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7520
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lakomy_Wartosc_zagranicznych_kolekcji_archiwalnych.pdf425,58 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons