Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7526
Title: Z życia książki : ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych oraz konteksty : prace dedykowane profesorowi Leonardowi Ogiermanowi : recenzja
Authors: Langer, Hanna
Keywords: Leonard Ogierman; recenzje
Issue Date: 2015
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2015, nr 4, s. 190-196
Abstract: Dwudziesty tom „Studiów Bibliologicznych” to publikacja ważna przynajmniej z dwóch powodów – jest to tom jubileuszowy, ale przede wszystkim ofi arowany Profesorowi Leonardowi Ogiermanowi, który od ponad dwudziestu lat związany jest z Instytutem Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie prowadzi badania dotyczące m.in. szeroko rozumianej ochrony i konserwacji książki. Zestawiona przez Tadeusza Maciąga Bibliografi a publikacji Profesora Leonarda Ogiermana z lat 1968–2011, która zawiera opisy 94 publikacji, 3 patentów i norm oraz 8 wystąpień referatowych niepublikowanych – w języku polskim i angielskim – najlepiej świadczy o dokonaniach Profesora i Jego wkładzie w rozwój różnych dyscyplin[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7526
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Langer_Z_zycia_ksiazki_ochrona_i_konserwacja_recenzja.pdf436,96 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons