Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7531
Title: Wyjazd szkoleniowy w ramach programu Erasmus+ do wybranych bibliotek naukowych Paryża
Authors: Kycler, Maria
Muc, Agata
Warząchowska, Bogumiła
Keywords: Biblioteka Polska w Paryżu; Erasmus+
Issue Date: 2017
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2017, nr 2, s. 154-166
Abstract: W dniach 24-28 kwietnia 2017 r. dzięki programowi Erasmus+, skierowanemu do pracowników uczelni, odbyłyśmy tygodniową wizytę studyjną do wybranych bibliotek naukowych Paryża. Jako pracownice Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego i Biblioteki Teologicznej byłyśmy zainteresowane pracą zarówno w bibliotece goszczącej nas, jak również w innych bibliotekach Paryża. Instytucją przyjmującą pracowników Uniwersytetu Śląskiego była Biblioteka Polska w Paryżu. Chociaż obiektem tym opiekują się dwie instytucje: Towarzystwo Historyczno-Literackie i Polska Akademia Umiejętności, to jednak administrowanie ośrodkiem powierzono Towarzystwu Historyczno- Literackiemu. Placówka ta jest instytucją o szerokim oddziaływaniu kulturalnym, naukowym i oświatowym. Tworzy ją zasób biblioteczny z czytelnią i magazynami, archiwum oraz muzeum[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7531
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kycler_Wyjazd_szkoleniowy_w_ramach_programu_Erasmus+.pdf707,39 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons