Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7532
Title: Słowa kluczowe - recenzja
Authors: Żmigrodzki, Zbigniew
Keywords: hasła przedmiotowe; technologie informatyczne; wyszukiwanie
Issue Date: 2010
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2010, nr 3/4, s. 135-136
Abstract: Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazała się nie tylko wartościowa pod względem naukowym, ale i przydatna w praktyce książka Wiesława Babika Słowa kluczowe, poświęcona jednemu z węzłowych problemów informacji naukowej – tworzeniu haseł słownych, służących charakteryzowaniu oraz wyszukiwaniu przedmiotów w systemach informacyjno-wyszukiwawczych, szeroko stosowanych w wielu dziedzinach nauki i praktyki, posługujących się technologią informatyczną.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7532
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zmigrodzki_Slowa_kluczowe_recenzja.pdf381,19 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons