Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7532
Tytuł: Słowa kluczowe - recenzja
Autor: Żmigrodzki, Zbigniew
Słowa kluczowe: hasła przedmiotowe; technologie informatyczne; wyszukiwanie
Data wydania: 2010
Źródło: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2010, nr 3/4, s. 135-136
Abstrakt: Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazała się nie tylko wartościowa pod względem naukowym, ale i przydatna w praktyce książka Wiesława Babika Słowa kluczowe, poświęcona jednemu z węzłowych problemów informacji naukowej – tworzeniu haseł słownych, służących charakteryzowaniu oraz wyszukiwaniu przedmiotów w systemach informacyjno-wyszukiwawczych, szeroko stosowanych w wielu dziedzinach nauki i praktyki, posługujących się technologią informatyczną.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7532
ISSN: 1734-6576
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Zmigrodzki_Slowa_kluczowe_recenzja.pdf381,19 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons