Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7533
Title: Komunikacja naukowa w humanistyce - recenzja
Authors: Kycler, Maria
Keywords: Komunikacja naukowa w humanistyce; Emanuel Kulczycki
Issue Date: 2017
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2017, nr 4, s. 145-151
Abstract: Problematyka komunikacji w nauce ze zrozumiałych względów budzi żywe zainteresowanie badaczy i środowiska akademickiego. W drugiej połowie ubiegłego stulecia, wraz z przyspieszeniem technologicznym oraz rozwojem innowacyjności wiodących gospodarek świata, pojawiły się nowe formy i narzędzia transferu nauki. Wywołują one duży oddźwięk zarówno w środowisku stricte naukowym, jak i instytucji z jej otoczenia, gdzie innowacyjność i kapitał intelektualny są narzędziem rozwoju. Podejmowane dyskusje nad definicją współczesnej nauki o nauce wskazują płaszczyzny ujmowania nauki, jej działów głównych i dyscyplin szczegółowych, jak również reguły funkcjonowania systemu komunikacji naukowej oraz konsekwencje rozwoju otwartego dostępu, jego wpływ na wymianę wiedzy pomiędzy badaczami i ośrodkami naukowymi oraz ocenę ich dorobku. Monografi a Komunikacja naukowa w humanistyce pod redakcją Emanuela Kulczyckiego również wpisuje się w ten dyskurs. Praca ukazała się w roku 2017 nakładem Wydawnictwa Naukowego Instytutu Filozof i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Powstała w ramach projektu „Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii” finansowanego ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7533
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kycler_Komunikacja_naukowa_w_humanistyce_recenzja.pdf392,91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons