Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7535
Title: Sprawozdanie z wyjazdu szkoleniowego w ramach Erasmus+ : Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca w Mediolanie (19-23 czerwca 2017 r.)
Authors: Lubojańska, Eliza
Sąsiadek, Ewa
Keywords: Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca w Mediolanie; Erasmus+
Issue Date: 2017
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2017, nr 2, s. 174-179
Abstract: Od 19 do 23 czerwca 2017 r. dwie osoby pracujące w Bibliotece Teologicznej uczestniczyły w wyjeździe szkoleniowym do Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca w Mediolanie (Biblioteca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, dalej UCSC). Jest to prywatna uczelnia, powstała z inicjatywy Agostino Gemellego OFM oraz innych znanych obywateli Mediolanu, jakich jak Ludovico Necchi, Francesco Olgiati, Armida Barelli i Ernesto Lombardo. Początek uczelni dał założony przez nich w 1920 r. Instytut Studiów Wyższych „Giuseppe Toniolo” (Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori). Idea powołania uniwersytetu uzyskała także poparcie ówczesnego ministra edukacji publicznej oraz papieża Benedykta XV. Uroczysta Msza Święta koncelebrowana w Mediolanie 7 grudnia 1921 r. przez A. Gemellego (który został pierwszym rektorem i funkcję tę sprawował aż do śmierci w 1959 r.) oraz arcybiskupa Achille Rattiego (późniejszego papieża Piusa XI) zainaugurowała działalność nowej uczelni. Początkowo uniwersytet mieścił się w Canonica Palazzo na Via Sant’Agnese 2, a od października 1932 r. do dziś jego siedzibą jest zabytkowy klasztor św. Ambrożego[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7535
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lubojanska_Sprawozdanie_z_wyjazdu_szkoleniowego.pdf367,5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons