Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7543
Title: Mikroregiony i submikroregiony Wyżyny Częstochowskiej na tle podziału fizycznogeograficznego Wyżyny Śląsko-Krakowskiej
Authors: Nita, Jerzy
Myga-Piątek, Urszula
Keywords: Wyżyna Częstochowska; Wyżyna Śląsko-Krakowska; Mikroregiony; submikroregiony
Issue Date: 2018
Publisher: Warszawa : IGiPZ PAN
Citation: M. Kistowski, U. Myga-Piątek, J. Solon (red.), “Studia nad regionalizacją fizycznogeograficzną Polski” (S. 211-224). Warszawa : IGiPZ PAN
Abstract: Wyzyna Czestochowska jest wyraznie wyodrebniona pod wzgledem krajobrazowym jednostka strukturalna. Zróznicowanie rzezby terenu nawiazuje do budowy geologicznej (Gilewska 1986). Wyrazistosc i odrebnosc tej jednostki wynika z tworzacej ja formacji geologicznej oraz specy cznych procesów geomorfologicznych zachodzacych w ciagu ostatnich 150 mln lat. Wyzyna Czestochowska jest monoklinalna płyta zróznicowanych litofacjalnie wapieni górnojurajskich (Matyszkiewicz 1997; Matyszkiewicz i in. 2006, 2012), które podlegały intensywnym i złozonym procesom lity kacji a nastepnie denudacji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7543
ISBN: 978–83–61590–89–7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nita_Mikroregiony_i_submikroregiony_Wyzyny_Czestochowskiej.pdf2,66 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons