Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7547
Title: Angielsko-polski słownik informacji naukowej i bibliotekoznawstwa - recenzja
Authors: Potempa, Dominika
Keywords: słownik angielsko-polski; informacja naukowa; bibliotekoznawstwo; terminologia dziedzinowa
Issue Date: 2011
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2011, nr 1, s. 139-141
Abstract: […] Wedle intencji Autora Słownik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów kierunków bibliotekoznawczych i informacji naukowej, których przynajmniej kilka roczników miało utrudniony dostęp do angielskojęzycznej literatury fachowej ze względu na brak znajomości terminologii. Zwłaszcza upowszechnienie Internetu, jako źródła dostępu do najnowszych osiągnięć wiedzy, pogłębiło to zapotrzebowanie. Do słownika sięgną z pewnością również naukowcy i bibliotekarze–praktycy, dla których przeszukiwanie internetowych zasobów jest elementem codziennych obowiązków, zarówno tych związanych z obsługą użytkowników jak i kształtowaniem zbiorów […].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7547
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Potempa_Angielsko_polski_slownik_recenzja.pdf414,3 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons