Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7550
Title: To zawsze zostanie dla potomności... Archiwalia w kręgu myśli i prac Jerzego Giedroycia - recenzja
Authors: Kycler, Maria
Keywords: archiwistyka; Jerzy Giedroyc
Issue Date: 2011
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2011, nr 1, s. 145-152
Abstract: […] Książka T. Czarnoty to dojrzałe studium naukowe o dużej wartości poznawczej i bogatych podstawach źródłowych, Autor z powodzeniem zmierzył się z legendą Jerzego Giedroycia. Interesującym novum interpretacyjnym jest sposób odsłaniania pasji dokumentacyjnej Redaktora i jej efektów dla archiwistyki polskiej. Złożoność tematyki oraz wielowątkowość badań sprawiają, że odbiorcami monografii mogą być nie tylko historycy i archiwiści, ale także historycy kultury, badacze literatury i czasopiśmiennictwa oraz bibliolodzy […].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7550
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kycler_To_zawsze_zostanie_dla_potomności_recenzja.pdf399,37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons