Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7566
Title: Między teorią a praktyką : wybrane zagadnienia z zakresu kultury książki dzieci i młodzieży - recenzja
Authors: Kotwica, Agnieszka
Keywords: literatura dziecięca; literatura młodzieżowa; rozwój emocjonalny dziecka; inicjacja czytelnicza
Issue Date: 2011
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2011, nr 3, s. 161-166
Abstract: […] We Wstępie nakreślono cele, jakie przyświecały autorom poszczególnych artykułów, historyczny i kulturowy kontekst poruszanego tematu oraz istotę przeprowadzonych badań praktycznych. Wśród celów wymieniono: znaczenie inicjacji czytelniczej dla rozwoju emocjonalnego dziecka, wpływ Internetu na proces uczenia się, biblioterapeutyczne działanie książki czy też rolę czasopisma „Guliwer” w promocji książki dziecięcej […].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7566
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kotwica_Miedzy_teoria_a_praktyka_recenzja.pdf734,23 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons