Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7568
Title: Warsztaty introligatorskie „Pierwsza pomoc w bibliotece, czyli naprawki oprawki” (Warszawa, 22 marca 2018 r.)
Authors: Biały, Agnieszka
Keywords: warsztaty introligatorskie
Issue Date: 2018
Citation: Nowa Biblioteka, nr 3 (2018), s. 229-231
Abstract: 22 marca 2018 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie odbyły się warsztaty introligatorskie dla bibliotekarzy „Pierwsza pomoc w bibliotece, czyli naprawki oprawki”, zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich (dalej: SBP)1. Inicjatorką szkolenia oraz prowadzącą część teoretyczną i praktyczną była Agnieszka Biały. Zebranych przywitała Anna Grzecznowska, dyrektor Biura Zarządu Głównego SBP, informując przybyłych o podjętej współpracy pomiędzy organizacją a A. Biały z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w celu szerzenia wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony zbiorów bibliotecznych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7568
ISSN: 2451-2575
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bialy_Warsztaty_introligatorskie.pdf469,55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons