Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7569
Title: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bibliografie specjalne: rozwój i integracja” (Warszawa, 7 maja 2018 r.)
Authors: Łakomy-Chłosta, Agnieszka
Gołda, Agnieszka
Keywords: Bibliografie specjalne: rozwój i integracja; Konferencja
Issue Date: 2018
Citation: Nowa Biblioteka, nr 3 (2018), s. 233-239
Abstract: Już po raz czwarty Katedra Bibliografii i Dokumentacji Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowała spotkanie teoretyków i praktyków bibliografii. Tym razem podczas obrad podjęto problematykę bibliografii specjalnych, a autorzy wygłoszonych referatów skupili się głównie na użytkownikach spisów. Oczekiwania odbiorców informacji warunkują obecnie zmiany organizacji prac, metodyki i sposobów udostępniania rejestrów.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7569
ISSN: 2451-2575
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lakomy_Chlosta_IV_Ogolnopolska_Konferencja_Naukowa_Bibliografie_specjalne.pdf467,53 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons