Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7571
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGancarz, Aleksandra-
dc.date.accessioned2018-12-21T07:15:40Z-
dc.date.available2018-12-21T07:15:40Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationE. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruta (red.): Poza paradygmaty. Pedagogika międzykulturowa. T.2. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Lewowickiemu. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, WSP ZNP w Warszawie, Wyd. Adam Marszałek, Cieszyn – Warszawa – Toruń 2012, s. 298–321.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7780-375-2-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/7571-
dc.description.abstractPoles from Kazakhstan – their pre- and post-repatriation life in the perspective of intercultural pedagogy. The study concerns contemporary Polish repatriates. The authoress presents the controversy over the notion of ‘repatriation’, legal determinants of repatriation and non-governmental organizations which act for repatriating former exiles and their descendants. By exploring the case of one Upper Silesian family, which have been trying to bring their ancestors back to the homeland, the authoress shows the process of integration with the local community in the new place of living and the role of mass media in this process. What the authoress claims to be of major significance in shaping these attitudes is intercultural education, which should exist in a favourable climate created by politicians.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Adam Marszałekpl_PL
dc.subjectrepatriacjapl_PL
dc.subjectPolacy z Kazachstanupl_PL
dc.subjectedukacja międzykulturowapl_PL
dc.subjectKazachstanpl_PL
dc.titlePolacy z Kazachstanu – życie przed i po repatriacji w perspektywie pedagogiki międzykulturowejpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
dc.description.referencesBogusławski F.: Z kazachskich stepów do Sejmu RP. Warszawa 2005, Wyd. Comandor.pl_PL
dc.description.referencesBugaj N. F.: Specjalna teczka Stalina: deportacje i reemigracja Polaków. „Zeszyty Historyczne” 1994, nr 107.pl_PL
dc.description.referencesBuszko J.: Wielka historia Polski. Od niewoli do niepodległości. T. 8, Kraków 2000, Wyd. Fogra.pl_PL
dc.description.referencesGancarz A.: Współcześni repatrianci w polskim społeczeństwie. W: A. Paszko (red.): Edukacja międzykulturowa w Polsce wobec nowych wyzwań. Kraków 2011, Stowarzyszenie Willa Decjusza.pl_PL
dc.description.referencesGawęcki M.: Kontakty z ojczyzną a tożsamość Polaków w postsowieckim Kazachstanie. W: A. Kuczyński, M. Michalska (red.): Kultura i świadomość etniczna Polaków na Wschodzie. Tradycja i współczesność. Wrocław 2004, Wyd. UWr.pl_PL
dc.description.referencesGawęcki M.: Polacy w strukturze etnicznej postsowieckiego Kazachstanu. W: S. Ciesielski, A. Kuczyński (red.): Polacy w Kazachstanie. Historia i współczesność. Wrocław 1996, Wyd. UWr, s. 601.pl_PL
dc.description.referencesGorbaniuk J.: Psychospołeczne uwarunkowania zadowolenia z repatriacji Polaków z Kazachstanu. Lublin 2008, KUL.pl_PL
dc.description.referencesHlebowicz P.: Wracać czy pozostać? Oczekiwania, rozterki i nadzieje Polaków mieszkających w Kazachstanie. W: S. Ciesielski, A. Kuczyński (red.): Polacy w Kazachstanie. Historia i współczesność. Wrocław 1996, Wyd. UWr.pl_PL
dc.description.referencesHut P.: Warunki życia i proces adaptacji repatriantów w Polsce w latach 1992-2000. Warszawa 2002, Instytut Polityki Społecznej UW.pl_PL
dc.description.referencesJagielski J.: Status obywatela i cudzoziemca w orzecznictwie. Warszawa 2001, Dom Wydawniczy ABC.pl_PL
dc.description.referencesJakubowska L.: Tożsamość kulturowa Polaków z Kazachstanu w kontekście tendencji globalizacyjnych. Legnica 2011, PWSZ im. Witelona w Legnicy.pl_PL
dc.description.referencesJasiewicz Z.: Wymiary kultury i tożsamości etnicznej i narodowej. Polskość i Polacy w Kazachstanie i na innych terenach dawnego ZSRR. W: S. Ciesielski, A. Kuczyński (red.): Polacy w Kazachstanie. Historia i współczesność. Wrocław 1996, Wyd. UWr.pl_PL
dc.description.referencesKanecka K. (red.): Teczka specjalna J.W. Stalina. Raporty NKWD z Polski 1944-1946. Warszawa 1998, Instytut Studiów Politycznych PAN, Instytut Historyczny UW, Oficyna Wydawnicza RYTM, Archiwum Państwowe Federacji Rosyjskiej.pl_PL
dc.description.referencesKocot K.: Repatriacja. W: A. Abraszewski, Z. Bako, R. Bierzanek, S. Dąbrowa i in.: Encyklopedia prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych. Warszawa 1976, Wiedza Powszechna.pl_PL
dc.description.referencesKuczyński A.: Syberia. 400 lat polskiej diaspory. Wrocław 1998, Wyd. Atla 2.pl_PL
dc.description.referencesNaumowa N.I.: Kolejarze-Polacy na Syberii (1905-1920). „Zesłaniec” 2006, nr 27.pl_PL
dc.description.referencesNiemyska M.: Wychodźcy po powrocie do kraju. Warszawa 1936, Instytut Gospodarstwa Społecznego.pl_PL
dc.description.referencesNikitorowicz J.: Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa 2009, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.pl_PL
dc.description.referencesSzynkiewicz S.: Polacy kazachstańscy. Początki przystosowania do środowiska. W: S. Ciesielski, A. Kuczyński (red.): Polacy w Kazachstanie. Historia i współczesność. Wrocław 1996, Wyd. UWr.pl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gancarz_Polacy_z_Kazachstanu.pdf446,98 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.