Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7573
Title: Wióry…– szkic (krypto)terapeutyczny o edukacji wobec zmian współczesnych
Authors: Maliszewski, Krzysztof
Keywords: zmiana; adaptacyjna funkcja edukacji; upełnomocnienie; rozum instrumentalny; media elektroniczne; niemądrość
Issue Date: 2018
Citation: Forum Oświatowe, Vol. 30(1) (2018), s. 89-102
Abstract: Wtekście szukam pozycji, z której można krytycznie rozważyć edukacyjne nastawienie wobec zmian cywilizacyjnych. Inspiracją stały się dlamnie szekspirowskie analizy Tadeusza Sławka, teoria relacji kultura – edukacja Sergiusza Hessena oraz teksty innych autorów, dla których egzystencjalny komponent edukacji jest niepomijalny. Zmiany, których zasięg jest powszechny i które prawdopodobnie najbardziej dziś wpływają na życie w świecie zachodnim, to: 1. dominacja rozumu instrumentalnego; 2. szybkość komunikacyjna (a w konsekwencji zmiana nawyków umysłowych i wirtualizacja kontaktów społecznych). W jaki sposób na te potężne tendencje transformacyjne reaguje edukacja? Reaguje niemądrością – ulega wpływompolitycznymi gospodarczym, gorliwie się przystosowuje. Redukcja życia ludzkiego traktowana jest dziś w wychowaniu jak cnota, dlatego humanistyczna terapia nie może liczyć na popularność i musi działać na „obrzeżach” oraz „wyspach”, często z ukrycia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7573
ISSN: 2450-3452
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maliszewski_Wiory.pdf353,8 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons