Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7577
Tytuł: Otwarcie Pracowni Patrystycznej w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Autor: Muc, Agata
Słowa kluczowe: Pracownia Patrystyczna; pierwsze wieki chrześcijaństwa
Data wydania: 2017
Źródło: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2017, nr 1, s. 158-162
Abstrakt: W gmachu Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego (dalej: UŚ) w Katowicach dnia 16 maja 2017 r. została otwarta Pracownia Patrystyczna, w której zgromadzono literaturę z zakresu badań nad prądami religijno-filozoficznymi w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Na kolekcję składają się unikatowe zbiory pozwalające na rozwijanie szerokich badań, zwłaszcza nad gnostycyzmem, manicheizmem oraz hermetyzmem, nie tylko przez teologów, ale także filologów lub filozofów. Pracownię tworzy spuścizna naukowa i bogaty księgozbiór śp. ks. prof. dr. hab. Wincentego Myszora – wybitnego patrologa, organizatora i pierwszego dziekana Wydziału Teologicznego UŚ[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7577
ISSN: 1734-6576
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (BUŚ)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Muc_Otwarcie_Pracowni_Patrystycznej.pdf415,35 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons