Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7592
Title: Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej - recenzja
Authors: Sadzikowska, Lucyna
Keywords: Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej; recenzje; Anna Dymmel; Sebastian Dawid Kotuła
Issue Date: 2017
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2017, nr 3, s. 136-143
Abstract: W 2017 r. nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ukazała się, licząca 367 stron, interesująca książka Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej. Redaktorami tego tomu są Anna Dymmel i Sebastian Dawid Kotuła z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS, zebrane w nim artykuły zrecenzowała Hanna Tadeusiewicz. Publikacja, poza wyodrębnionym wstępem i spisem treści, podzielona została na cztery bloki tematyczne. Tytuły kolejnych rozdziałów precyzyjnie ujmują poruszaną problematykę: I. Książka, czytelnik/użytkownik. Badania i rekonesanse badawcze; II. Zasoby informacji i wiedzy – sposoby organizacji; III. Komunikacja naukowa w dobie cyfrowej; IV. Czytelnicy, użytkownicy bibliotek i informacji – edukacja, usługi, przestrzeń[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7592
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sadzikowska_Czytelnicy_zasoby_informacji_recenzja.pdf437,92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons