Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7596
Title: Inspiracje czytelnicze w życiu młodego pokolenia - recenzja
Authors: Rogowicz, Kamila
Keywords: Inspiracje czytelnicze w życiu młodego pokolenia; recenzje
Issue Date: 2017
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2017, nr 3, s. 144-147
Abstract: Statystyki związane ze stanem czytelnictwa od lat budzą niepokój w środowiskach związanych z książką. Dyskusje nad możliwymi działaniami mogącymi wpłynąć pozytywnie na wzrost zainteresowania lekturą toczą się więc nie tylko wśród bibliotekarzy, ale również nauczycieli, pedagogów i wydawców, którzy coraz częściej podejmują współpracę mającą na celu rozwinięcie i podtrzymanie kultury czytelniczej. Owocem tego interdyscyplinarnego namysłu są kolejne publikacje poświęcone analizie najpoczytniejszych tytułów oraz różnego rodzaju projektów promocji czytelnictwa. Doskonałym przykładem pozostaje wydawana przez Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich seria zatytułowana Nauka – dydaktyka – praktyka, do której należy m.in. recenzowany tom. Na publikację składa się dwanaście artykułów, podzielonych według nadrzędnych kategorii wyznaczonych przez przyjętą perspektywę badawczą. Część pierwsza poświęcona jest zatem funkcjonowaniu wybranych instytucji związanych z promowaniem czytelnictwa, natomiast druga skupia się na współczesnych badaniach nad literaturą kierowaną do dzieci i młodzieży. Wśród autorów, zgodnie z ideą przyświecającą całej serii wydawniczej, znaleźli się zarówno przedstawiciele środowiska naukowego, jak i praktycy, dzięki czemu poruszane w książce problemy zyskują wszechstronny ogląd[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7596
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rogowicz_Inspiracje_czytelnicze_w_zyciu_mlodego_pokolenia_recenzja.pdf413,37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons