Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7596
Tytuł: Inspiracje czytelnicze w życiu młodego pokolenia - recenzja
Autor: Rogowicz, Kamila
Słowa kluczowe: Inspiracje czytelnicze w życiu młodego pokolenia; recenzje
Data wydania: 2017
Źródło: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2017, nr 3, s. 144-147
Abstrakt: Statystyki związane ze stanem czytelnictwa od lat budzą niepokój w środowiskach związanych z książką. Dyskusje nad możliwymi działaniami mogącymi wpłynąć pozytywnie na wzrost zainteresowania lekturą toczą się więc nie tylko wśród bibliotekarzy, ale również nauczycieli, pedagogów i wydawców, którzy coraz częściej podejmują współpracę mającą na celu rozwinięcie i podtrzymanie kultury czytelniczej. Owocem tego interdyscyplinarnego namysłu są kolejne publikacje poświęcone analizie najpoczytniejszych tytułów oraz różnego rodzaju projektów promocji czytelnictwa. Doskonałym przykładem pozostaje wydawana przez Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich seria zatytułowana Nauka – dydaktyka – praktyka, do której należy m.in. recenzowany tom. Na publikację składa się dwanaście artykułów, podzielonych według nadrzędnych kategorii wyznaczonych przez przyjętą perspektywę badawczą. Część pierwsza poświęcona jest zatem funkcjonowaniu wybranych instytucji związanych z promowaniem czytelnictwa, natomiast druga skupia się na współczesnych badaniach nad literaturą kierowaną do dzieci i młodzieży. Wśród autorów, zgodnie z ideą przyświecającą całej serii wydawniczej, znaleźli się zarówno przedstawiciele środowiska naukowego, jak i praktycy, dzięki czemu poruszane w książce problemy zyskują wszechstronny ogląd[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7596
ISSN: 1734-6576
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Rogowicz_Inspiracje_czytelnicze_w_zyciu_mlodego_pokolenia_recenzja.pdf413,37 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons