Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/760
Tytuł: Specyfika animacji społeczno-kulturalnej na cieszyńskiej "Alma Mater" (od pedagogiki pracy kulturalno-oświatowej do nowoczesnej pedagogiki kultury)
Autor: Kania, Tadeusz
Słowa kluczowe: Cieszyńska Alma Mater; Animacja społeczno-kulturalna
Data wydania: 2009
Źródło: W. Korzeniowska (red.), "Tradycje kształcenia nauczycieli na Śląsku Cieszyńskim : studia, rozprawy, przyczynki" (s. 177-189). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Historically and sociologically speaking, the author of the article brings closer the history of one of the first study fields at the branch of the University of Silesia educating the culture pedagogues for different spheres of a social and cultural life. He shows the specificity of education, pioneers and founders of CEWP—SCA, prominence being given to professor A. Gładysz. The article presents the relations, such as: field of study — places and cultural institutions (cooperation with the environment), lecturers — students, the problems of practices and academic camps, the integrative role of specialty. The academic-didactic work is shown in the background of Cieszyn Silesia and Podbeskidzie, likewise the first selected thousand of MA theses concerned with the “tradition and modernity” (also regionalism and Zaolzie), participation in culture and problems of the young generation and animation education. The source literature contains some of the very typical and concrete publications of the SCA field in Cieszyn, also including the books by A. Gładysz.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/760
ISBN: 9788322617991
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kania_Specyfika_animacji_spoleczno_kuturalnejj.pdf402,13 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons