Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7610
Title: Er(r)go...
Authors: Kalaga, Wojciech
Keywords: cisza; dźwięk; język poetycki
Issue Date: 2016
Citation: "Er(r)go : teoria, literatura, kultura " Nr 2 (2016), s. 5-6
Abstract: "Er(r)go… , fiasko mowy – prosimy zachować ciszę, bo cisza jest skarbnicą dźwięków, ich nasyceniem, kumulacją brzmień. A dalej: cisza aktywna, energia ciszy, cisza dźwięków, język poetycki jako muzyka ciszy, pejzaż dźwięku, milczenie roślin, performatywność ciszy. Wnikając w ciszę, docieramy do dźwiękowego świata i dowszystkiego, co ciszą nie jest: intonarumori – rumorarmonio, ululatori, rombator, scoppiatori, sibilatori. Szmery, szumy, hałasy, stuki, zgrzytów wycie, jęki, śmiechy, głosy ludzi i zwierząt, warkot, łoskot, huk, trzaski, skrzypienia, szurania, tarcia, świsty, syki, sapania, piknięcia i puknięcia, muzyka maszyn, brzmieniowe akordy słów, harmonia szmerów, wibracje i rezonowanie, dźwięki niechciane. Nicowanie obecności i nieobecności – fizjologia wewnętrzna, niema dramatyzacja serca i oddechu: szumy, jęknięcia, wdechy i wydechy, periodyczne pulsy. Jęknięcia, chrząknięcia, gruchanie, świsty i dmuchnięcia, ciche uderzenia górnej i dolnej wargi śpiewaczki, ciche pocieranie korpusu instrumentu" […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7610
ISSN: 1508-6305
Appears in Collections:Artykuły (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kalaga_errgo.pdf416,84 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons