Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7620
Title: II Konferencja Naukowa "Lublin a książka - centrum i peryferie : (Lublin 5-6 listopada 2009 roku) : Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS, Archiwum Państwowe w Lublinie, Muzeum Lubelskie w Lublinie
Authors: Gwioździk, Jolanta
Keywords: Lublin a książka - centrum i peryferie; konferencje
Issue Date: 2009
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2009, nr 3/4, s. 97-100
Abstract: Wieloaspektową tematykę funkcjonowania książki w Lublinie podjęto już na konferencji naukowej, z okazji obchodów 50-lecia Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) i 95-lecia Biblioteki im. H. Łopacińskiego w Lublinie (Lublin- Pszczela Wola 6-7 listopada 2002 roku). Problemy drukarstwa, edytorstwa, czytelnictwa, bibliofilstwa, księgarstwa, a także działalności autorów, związanych z tym miastem i regionem, okazały się tak ważkie i budzące zainteresowanie przedstawicieli różnych środowisk naukowych (A. Krawczyk, E. Józefowicz-Wisińska red., 2004), że kontynuowano tę tematykę na drugiej konferencji naukowej: Lublin a książka - centrum i peryferie (Lublin 5-6 listopada 2009 roku). Zaproszeni pracownicy nauki z wielu ośrodków akademickich w kraju, a także bibliotekarze omawiali różne zagadnienia księgoznawcze, traktując Lublin jako miejsce centralne dla administracji świeckiej i religijnej, z uwzględnieniem publikacji pochodzących z innych obszarów, a dotyczących ziemi lubelskiej i jej stolicy. Konferencję z okazji 35-lecia studiów bibliotekoznawczych na UMCS zorganizował Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS, wespół z Archiwum Państwowym w Lublinie i Muzeum Lubelskim w Lublinie, pod patronatem Jego Magnificencji Rektora UMCS prof. dr hab. Andrzeja Dąbrowskiego i Prezydenta Miasta Lublin dr. Adama Wasilewskiego[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7620
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gwiozdzik_Lublin_a_ksiazka_centrum_i_peryferie.pdf386,1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons