Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7629
Title: Biblioteki kościelne i klasztorne w Polsce. Historia i współczesność - recenzja
Authors: Gębołyś, Zdzisław
Keywords: Biblioteki kościelne i klasztorne w Polsce. Historia i współczesność; recenzje
Issue Date: 2009
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2009, nr 3/4, s. 101-104
Abstract: Habent sua fata libelli! Książki mają swoje losy! – tę znaną sentencję Terentianusa Maurusa, pochodzącą z jego dzieła De litteris, de sillabis et metres, z powodzeniem można odnieść - także w wersji habent sua fata librariae (biblioteki mają swoje losy) - do pracy zbiorowej Biblioteki kościelne i klasztorne w Polsce. Historia i współczesność. Ta publikacja nawiązuje tematyką do walnego zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, które odbyło się 5 września 2007 roku w Katowicach, w gościnnych murach Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Uczestnicy spotkania zapoznawali się z losami bibliotek i dziejami książek, przedstawionymi w dwóch perspektywach: historycznej i współczesnej. Nolens volens, z wydanych tekstów wynikła jeszcze jedna perspektywa, czyli pytanie o przyszłość bibliotek kościelnych, najwyraźniej zarysowane w tekście Andrzeja Jurka, poświęconym stanowi komputeryzacji Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (BT UŚ)[..]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7629
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gebolys_Biblioteki_koscielne_i_klasztorne_recenzja.pdf442,52 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons