Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7642
Title: Czterodniowy Seans z Książką na Narodowym... : sprawozdanie z VII Warszawskich Targów Książki, 19-22 maja 2016 roku
Authors: Kasperkiewicz, Przemysław
Maruszczyk, Aleksandra
Keywords: Warszawskie Targi Książki; targi książki
Issue Date: 2016
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2016, nr 2, s. 145-157
Abstract: Świat bez książek? To brzmi zupełnie (i na szczęście!) nierealnie. Co prawda wszelkie badania nad stanem czytelnictwa w Polsce jednoznacznie wskazują na jego spadek, słowo drukowane wciąż jednak zaznacza swoją trwałą obecność jako jeden z podstawowych nośników wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości. Szeroko pojęty rynek książki funkcjonuje dziś zarówno dzięki autorom, wielkim wydawcom, małym fi rmom wydawniczym i dystrybutorom (hurtownikom, księgarzom) jak i bibliotekom. Coraz bardziej kreatywne działania marketingowe wszystkich tu wymienionych stron sprzyjają wywoływaniu zainteresowania lekturą o zróżnicowanej treści i formie. Nie trudno odnaleźć liczne przykłady tego typu aktywności w wielowymiarowej przestrzeni Internetu (realizowanej także poza siecią). Organizowanie festiwali czy dni książki to już w zasadzie codzienność. Na mapie wydawniczo-czytelniczych wydarzeń prym wiodą bez wątpienia Warszawskie Targi Książki, które po raz kolejny odbyły się na Stadionie Narodowym w dniach 19-22 maja br[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7642
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kasperkiewicz_Czterodniowy_Seans_z_Ksiazka_na_Narodowym.pdf462,25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons