Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7646
Title: Kodeksy etyki bibliotekarskiej na świecie. Komentarz z punktu widzenia etyki ogólnej
Authors: Besler, Gabriela
Keywords: kodeksy etyki bibliotekarskiej; etyka ogólna; etyka bibliotekarska
Issue Date: 2009
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2009, nr 1, s. 26-31
Abstract: W tym artykule proponuję spojrzeć na przedstawione kodeksy z punktu etyki ogólnej, pokazać szersze tło, z jakiego są wygenerowane oraz co zdają się sugerować. Spróbuję połączyć spojrzenie teoretyczne z praktycznym (jestem także częstym gościem w różnych bibliotekach). Mam nadzieję, że takie ujęcie będzie dla Państwa twórcze i inspirujące[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7646
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Besler_Kodeksy_etyki_bibliotekarskiej.pdf404,66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons