Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7664
Title: W jaki sposób badać wyrażenia funkcyjne w ujęciu historycznym? Rozważania po lekturze książki Tomasza Miki i Agnieszki Słobody „Wyrażenia funkcyjne w średniowiecznej polszczyźnie z perspektywy składniowej. Wybrane problemy badawcze”
Authors: Mitrenga, Barbara
Keywords: "Wyrażenia funkcyjne w średniowiecznej polszczyźnie z perspektywy składniowej"; recenzja książki
Issue Date: 2018
Citation: Forum Lingwistyczne, nr 5 (2018), s. 125-131
Abstract: Recenzja książki Tomasza Miki i Agnieszki Słobody „Wyrażenia funkcyjne w średniowiecznej polszczyźnie z perspektywy składniowej. Wybrane problemy badawcze”
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7664
ISSN: 2449-9587
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mitrenga_W_jaki_sposob_badac_wyrazenia_funkcyjne_w_ujeciu_historycznym.pdf316,66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons