Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7665
Title: Władza, wiedza, społeczeństwo. Wokół książki ak analizować dyskurs? Perspektywy dydaktyczne” pod redakcją Waldemara Czachura, Agnieszki Kulczyńskiej, Łukasza Kumięgi (Kraków 2016, 238 s.)
Authors: Sujkowska-Sobisz, Katarzyna
Keywords: “Jak analizować dyskurs? Perspektywy dydaktyczne”; recenzja książki
Issue Date: 2018
Citation: Forum Lingwistyczne, nr 5 (2018), s. 133-136
Abstract: Recenzja książki “Jak analizować dyskurs? Perspektywy dydaktyczne” pod redakcją Waldemara Czachura, Agnieszki Kulczyńskiej, Łukasza Kumięgi (Kraków 2016, 238 s.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7665
ISSN: 2449-9587
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sujkowska_Sobisz_Wladza_wiedza_spoleczenstwo.pdf278,45 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons