Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7666
Title: "Nowa Biblioteka. New Library. Czasopismo Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Śląskiego". 1988-2001 - recenzja
Authors: Warząchowska, Bogumiła
Keywords: Koło Naukowe Bibliotekoznawców; „Nowa Biblioteka”; Uniwersytet Śląski
Issue Date: 2012
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2012, nr 1, s. 117-121
Abstract: Koło Naukowe Bibliotekoznawców działające przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Wydziale Filologicznym zaczęło wydawać od 1998 roku czasopismo „Nowa Biblioteka”. Ogłaszane na jego łamach prace dokumentują aktywność naukową studentów i ich zainteresowanie pracą badawczą; do współpracy zaproszono także pracowników naukowych i środowisko bibliotekarzy Uniwersytetu Śląskiego […].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7666
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Warzachowska_Nowa_Biblioteka_recenzja.pdf412,73 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons