Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7668
Title: "Jestem swoim własnym dziadkiem" : spacjalizacja czasu w "Przeznaczeniu" Michaela i Petera Spierigów
Authors: Front, Sonia
Keywords: spacjalizacja czasu; czas i przestrzeń; film pt. Przeznaczenie; Michael Spierig; Peter Spierig; uprzestrzennienie czasu
Issue Date: 2017
Citation: Er(r)go. Teoria–Literatura–Kultura, Nr 35, z. 2 (2017), s. 123-136
Abstract: "Czas i przestrzeń ujawniają się w filmie w swym aspekcie absolutnym, gdyż stanowią one pasywne ramy, w których ma miejsce życie bohatera/bohaterki. Mimo że wydaje się, iż kreuje on/ona wydarzenia i przepisuje przyszłość, wydarzenia te okazują się predestynowane, a więc nie może być tu mowy o wolnej woli. Podmiotowości bohatera/bohaterki nie można opisać za pomocą tradycyjnej formuły ciągłości w czasie, gdyż podlega on/ona tutaj kategoriom przestrzeni".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7668
ISSN: 1508-6305
2544-3186
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Front_Jestem_swoim_wlasnym_dziadkiem_spacjalizacja_czasu.pdf530,2 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons