Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7671
Title: Sprawozdanie z konferencji naukowej „Kuchnia w języku i kulturze dawniej i dziś” (Katowice, 9 maja 2017)
Authors: Wilczek, Wioletta
Keywords: Konferencja „Kuchnia w języku i kulturze dawniej i dziś”; sprawozdanie
Issue Date: 2018
Citation: Forum Lingwistyczne, nr 5 (2018), s. 159-161
Abstract: Sprawozdanie z Konferencji „Kuchnia w języku i kulturze dawniej i dziś” (Katowice, 9 maja 2017)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7671
ISSN: 2449-9587
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wilczek_Sprawozdanie_z_konferencji_naukowej_Kuchnia_w_jezyku.pdf262,76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons