Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7672
Title: Sprawozdanie z konferencji naukowej „Reprezentacje świata w dyskursach (modele, obrazy, wizje)” (Brenna, 25–27 października 2017)
Authors: Ciesek, Bernadetta
Keywords: Konferencja naukowa „Reprezentacje świata w dyskursach (modele, obrazy, wizje)”; sprawozdanie
Issue Date: 2018
Citation: Forum Lingwistyczne, nr 5 (2018), s. 167-171
Abstract: Sprawozdanie z konferencji naukowej „Reprezentacje świata w dyskursach (modele, obrazy, wizje)” (Brenna, 25–27 października 2017)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7672
ISSN: 2449-9587
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cisek_Sprawozdanie_z_konferencji_naukowej_Reprezentacje_swiata.pdf275,08 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons