Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7681
Title: Zarządzanie własnością intelektualną : sprawozdanie ze szkolenia przeprowadzonego przez rzecznika patentowego Uniwersytetu Śląskiego mgr Mariusza Grzesiczaka
Authors: Warząchowska, Bogumiła
Keywords: własność intelektualna; Mariusz Grzesiczak; Uniwersytet Śląski; Katowice
Issue Date: 2012
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2012, nr 3, s. 107-110
Abstract: Zarządzanie własnością intelektualną to temat szkolenia przeprowadzonego przez rzecznika patentowego Uniwersytetu Śląskiego mgr Mariusza Grzesiczaka 5 lipca 2012 roku. Szkolenie odbyło się w ramach projektu Promocja idei komercjalnej własności intelektualnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jako część programu Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej […].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7681
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Warzachowska_Zarzadzanie_wlasnoscia_intelektualna.pdf399,31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons