Skip navigation

Rozprawy doktorskie (WPiPS) : [37] Strona domowa kolekcji

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne powiadomienia o nowościach RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Kolekcje pozycji (Sortowane po Data zamieszczenia oraz malejąco ): 1 do 20 z 37
Data wydaniaTytułAutor
2014Rola rówieśników w kształtowaniu wizerunku ciała adolescentówWieteska, Aleksandra
2014Osobowościowe i sytuacyjne wyznaczniki sukcesu zawodowego kobiet i typu ich karieryRutkowska-Piontek, Agnieszka
2014Dynamika i uwarunkowania przemian psychospołecznego funkcjonowania kobiet - ofiar przemocy domowej - w trakcie procesu terapeutycznegoCichla, Joanna
2014Zachowania prozdrowotne i ryzykowne młodzieży u progu dorosłości oraz ich poznawcze i temperamentalne wyznacznikiŁosiak, Julia
2013Stereotypy męskości i kobiecości a zachowania agresywne mężczyzn chorujących na schizofrenięZalewska, Karolina
2008Efektywność specyficznych i niespecyficznych sposobów zmiany negatywnych stereotypów etnicznychWójcik, Małgorzata
2013Indywidualizacja i skuteczność procesu kształcenia a zdolności kierunkowe uczniów zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnejChrist, Magdalena
2013Edukacja do starości w klasach IV-VI szkoły podstawowej i w gimnazjum na tle przemian demograficznych w PolsceTrzcionka-Wieczorek, Anna
2013Wyznaczniki akademickiej i pozaakademickiej aktywności studentów w kontekście jakości ich życiaJach, Łukasz
2012Ocena wiarygodności zeznań świadków dorosłych przy zastosowaniu psychologicznych i prawniczych kryteriów treściowychWojciechowski, Bartosz Wojciech
2011Poznawcze, afektywne i społeczne uwarunkowania stosowania się do zaleceń lekarskich przez chorych na cukrzycę typu 2Wojtyna, Ewa
2010Skuteczność metody neurofeedback w leczeniu zaburzeń poznawczych u osób chorych na schizofrenię paranoidalnąCzech, Kasper
2009Mediacja w sprawach nieletnich w doświadczeniach i opiniach uczestników postępowania mediacyjnego i mediatorów (na przykładzie województwa śląskiego)Kujan, Patryk
2018Psychologiczne uwarunkowania, przewidywanie oraz przeciwdziałanie nieuczciwości akademickiej wśród studentówBaran, Lidia
2017Wrażliwość na wzmocnienia a sposoby reagowania na krzywdy w związkach romantycznychMoroń, Marcin
2018Przekonania a gotowość do agresji kobiet skazanych za popełnienie przestępstwa z użyciem przemocyBolek-Kochanowska, Magdalena
2009Psychologiczna analiza sposobów przesłuchania świadków i reguł oceny ich zeznań w praktyce sędziowskiej a stopień przypisywanej im wiarygodnościMaciejski, Marcin
2009Efektywność działań profilaktyczno-terapeutycznych logopedów w środowisku życia dzieci w wieku przedszkolnymWęsierska, Katarzyna
2008Cele osób rozpoczynających karierę zawodową a ich przystosowanie do pracySmorczewska, Barbara
2008Wsparcie społeczne a zaradność człowieka w sytuacji bezrobociaŚlebarska, Katarzyna
Kolekcje pozycji (Sortowane po Data zamieszczenia oraz malejąco ): 1 do 20 z 37