Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/770
Tytuł: Przygotowanie przyszłych nauczycieli do kształcenia na odległość : raport z badań
Autor: Smyrnova-Trybulska, Eugenia
Willmann-Bałdys, Danuta
Słowa kluczowe: Nauczanie na odległość; Technologie informacyjne; E-learning; Przygotowanie nauczycieli; Kompetencje nauczycieli
Data wydania: 2009
Źródło: W. Korzeniowska (red.), "Tradycje kształcenia nauczycieli na Śląsku Cieszyńskim : studia, rozprawy, przyczynki" (s. 246-263). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article presents selected issues from the field of “distance learning”, constituting one of the educational pillars of the information society. It defines the requirements for teachers with respect to the knowledge and abilities in the context of distance education. Further on, the article discusses competences in the scope of pedagogy, psychology and new pedagogical technology, as well as information technology and its application in education. The second part of the article briefly characterizes the problem of organization and course of empirical research concentrating on the evaluation of competences represented by the graduates of the information technology as well as general pedagogy in the scope of distant teaching organization and conduct. The article is summed up by suggestions defining basic determinants of an adequate vocational training and the plan of research continuation within the frame of the project.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/770
ISBN: 9788322617991
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Smyrnowa_Trybulska_Przygotowanie_przyszlych_nauczycieli.pdf501,87 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons