Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7709
Title: Etyczne problemy badań klinicznych produktu leczniczego
Authors: Ślęczek-Czakon, Danuta
Keywords: etyka badań naukowych; eksperyment medyczny; badanie kliniczne
Issue Date: 2018
Citation: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, Z. 117 (2018), s. 609-621
Abstract: Najważniejszymi celami medycyny są leczenie i troska o ludzi chorych, dlatego głównymi wyznacznikami jej rozwoju są doskonalenie metod diagnozowania i terapii, a także opracowanie nowych leków i środków leczniczych. Znaczna część badań wymaga udziału ludzi – ochotników (zdrowych i chorych) poddających się eksperymentom i ponoszącym pewne ryzyko z tym związane. Z prowadzeniem eksperymentów medycznych wiąże się wiele problemów natury etycznej. W artykule zostaną przedstawione najważniejsze zasady prowadzenia eksperymentów medycznych z udziałem ludzi, w szczególności badań klinicznych produktu leczniczego, oraz wątpliwości, jakie w odniesieniu do tych badań zgłaszają bioetycy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7709
DOI: 10.29119/1641-3466.2018.117.39
ISSN: 1641-3466
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sleczek-Czakon_ Etyczne_problemy_badan_klinicznych_produktu_leczniczego.pdf403,34 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons