Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/771
Tytuł: Rozwój myślenia kreatywnego na lekcjach matematyki na podstawie wykorzystania heurystycznych metod nauczania i technologii informacyjnych
Autor: Smyrnova-Trybulska, Eugenia
Duda, Janina
Kuchejda, Katarzyna
Słowa kluczowe: Myślenie kreatywne; Nauka heurystyczna; Technologie informacyjne w nauczaniu
Data wydania: 2009
Źródło: W. Korzeniowska (red.), "Tradycje kształcenia nauczycieli na Śląsku Cieszyńskim : studia, rozprawy, przyczynki" (s. 296-314). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article presents the conception of assisted teaching with the use of heuristic methods. The basis constitutes the GRAN-1W programme of computer assisted Maths teaching. The first part of the article discusses the notion and principles of heuristic sciences in the historical context. Further on, it shows the basis for the use of the content-based computer programme by means of given tasks. Finally, it presents the examples to solve individually.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/771
ISBN: 9788322617991
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Smyrnowa_Trybulska_Rozwoj_myslenia_kreatywnego.pdf622,29 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons