Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7711
Title: Aktywność edukacyjna seniorów zamieszkujących polską i czeską część Śląska Cieszyńskiego na przykładzie Cieszyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego w Czeskim Cieszynie
Authors: Jas, Katarzyna
Keywords: uniwersytet trzeciego wieku; edukacja ustawiczna; osoby starsze
Issue Date: 19-Feb-2017
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
Citation: Edukacja Międzykulturowa, nr 2 (2017), s. 296-308
Abstract: Kwestia aktywności edukacyjnej seniorów jest istotnym zagadnieniem, gdyż dynamika zachodzących w różnych sferach życia przemian wymaga od osób starszych systematycznego zdobywania oraz aktualizowania wiedzy. Wiele organizacji, instytucji i placówek stwarza dogodne warunki do rozwijania umiejętności, podnoszenia kwalifikacji oraz przyswajania wiedzy najstarszej grupie wiekowej. Szczególne znaczenie w tym zakresie przypisuje się uniwersytetom trzeciego wieku. Celem tego opracowania jest zwrócenie uwagi na znaczenie Cieszyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego w Czeskim Cieszynie w edukacji całożyciowej seniorów zamieszkujących polską i czeską część Śląska Cieszyńskiego. Uniwersytety te stają się miejscem zacieśniania więzi oraz kontaktów międzygeneracyjnych. W odniesieniu do teorii aktywności zapewniają seniorom wypełnianie alternatywnych ról społecznych, a co za tym idzie, przyczyniają się do samorozwoju osób starszych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7711
DOI: 10.15804/em.2017.02.19
ISSN: 2299-4106
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jas_Aktywnosc_edukacyjna_seniorow_zamieszkujacych_polska_i_czeska.pdf364,59 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.