Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7730
Title: Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu - recenzja
Authors: Swoboda, Izabela
Keywords: biblioteka; Internet; środowisko społecznościowe
Issue Date: 2012
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2012, nr 4, s. 126-132
Abstract: Książka Grzegorza Gmiterka: Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu wpisuje się w nurt - coraz częściej pojawiających się w piśmiennictwie informatologicznym i bibliologicznym - prac przedstawiających miejsce i rolę jaką odgrywa biblioteka w środowisku sieciowym, zwłaszcza w tym obszarze, który dzisiaj określany jest mianem Internetu społecznościowego. I chociaż tematyka książki nie zaskakuje oryginalnością, warto zauważyć, że omawiana praca stanowi pierwszą w literaturze polskiej próbę całościowej (jeśli to w ogóle jest możliwe) prezentacji zjawiska Biblioteki 2.0 (Library 2.0). Próbę przedstawienia tej problematyki z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia […].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7730
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Swoboda_Biblioteka_w_srodowisku_recenzja.pdf395,8 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons