Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7743
Title: Dziecka bicie łatwi życie - czyli o przemocy w wychowaniu w opiniach i relacjach rodziców
Authors: Jarosz, Ewa
Keywords: kary cielesne; klapsy; dzieci; przemoc; Rzecznik Praw Dziecka
Issue Date: 2017
Citation: "Dziecko Krzywdzone" Vol. 16, nr 4 (2017), s. 35-54
Abstract: W artykule omówiono wyniki ogólnopolskich badań surveyowych prowadzonych na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka dotyczących postaw polskich rodziców wobec kar cielesnych, stosowania ich wobec własnych dzieci oraz wiedzy nt. prawnego zakazu stosowania takich kar w Polsce. Zaproponowano także kierunki działań służących ograniczeniu stosowania kar cielesnych przez polskich rodziców.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7743
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jarosz_Dziecka_bicie_latwi_zycie_czyli_o_przemocy.pdf456,03 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons